Tag: Holger R. Raste


Minneord Holger R. Raste 1931 – 2016.

4th januar

Holger Reidar Raste til minne

Tromsø Valgmenighet har mottatt meldingen om at Holger Reidar Raste er død. Han døde natt til 1. juledag 85 år gammel.

Holger Raste var et aktivt samfunnsmenneske på flere områder. Også innen kirke og menighetsliv gjorde han seg sterkt gjeldende. Ganske snart etter at Tromsø Valgmenighet ble stiftet ble han og kona Laila, som døde for noen få år siden, faste gudstjenestedeltakere. I sin bil kom de i god tid til gudstjenesten, så sant de hadde mulighet for det. Begge viste de stor omsorg for menigheten, og satte stor pris på gudstjenestene og forkynnelsen de der fikk høre. Når han ankom til gudstjenesten, var det alltid med et smil, og et «Guds fred» Dette var hans trygge og sikre ankerfeste, som han ønsket å formidle til andre.

Derfor ble det et stort savn når han ikke lengere kunne …
Nyheter
Minneord Holger R. Raste 1931 – 2016.
Holger Reidar Raste til minne

Tromsø Valgmenighet har mottatt meldingen om at Holger Reidar Raste er død. Han døde natt til 1. juledag 85 år...

Mennesket skapt i Guds bilde – i dagens kjønnsnøytrale situasjon

 

 

Mennesket skapt i Guds bilde – i dagens kjønnsnøytrale situasjon, bibeltime, menighetskveld ved Erik A. H. Okkels, torsdag 10. desember, kl 19.30, Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96,...

Gudstjenesten og dens innhold

Gudstjenesten og dens innhold, bibeltime ved Gunnar H. Ødegårdstuen, onsdag 25. november, kl 19.30 Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96, i klasselokalet i sidegangen.

Det blir anledning til...

Nattverdens betydning for mitt liv som kristen

Nattverdens betydning for mitt liv som kristen, bibeltime ved Gunnar H. Ødegårdstuen, onsdag 27. mai kl 19.30, Lillesalen på Normisjon, inngang fra gavlen. Kaffe.

Nattverden...

Sann og falsk kirke

S

Sann og falsk kirke, bibeltime ved Erik A. H. Okkels onsdag 13. mai kl 19.30, Lillesalen på Nordmisjon, inngang fra gavlen. Kaffe.

Både i Det...

Menighetsmøte med årsmelding og regnskap for 2014

Tromsø valgmenighet avholder Menighetsmøte med årsmelding og regnskap for 2014 i forlengelse av gudstjenesten 26. april på Fjellheim Bibelskole.

Her er mulighet for menigheten å...